boomverzorging

Boomverzorging

Het snoeien van bomen vindt steeds zijn oorzaak bij de mens zelf. Voor het welzijn van de boom op zich is snoeien vaak niet nodig, echter zijn er situaties waar het niet anders kan (eveneens voor het welzijn van de boom).

Bij snoei werken handelen wij steeds in functie van het welzijn van de boom en zijn omgeving. Zo houden wij met tal van factoren rekening.

Wanneer een boom snoeien?

Het beste snoei tijdstip voor de meeste loofbomen en coniferen (opgelet er zijn veel uitzonderingen!) is de late lente of zomer. De afgrendeling van de snoeiwonden is dan veel actiever, met veel minder kans op infecties of aandoeningen achteraf. Noch tijdens de bladvorming (begin lente) als tijdens de bladval (herfst) is het aangewezen te snoeien. De boom doet dan een beroep op zijn energiereserves, die hij dan minder ter beschikking heeft om aan wondafdichting te doen.


Vellen van bomen

Bomen vellen is gevaarlijk en specialistenwerk waar veiligheid steeds voorop moet staan en laat u best aan onze expertise over. Wij weten hoe we een boom moeten vellen en dit is in iedere situatie anders.

Wij vellen, kappen of rooien bomen waarbij de boom zowel vrij kan vallen, als waarbij deze op een moeilijke plaats staat en al klimmend met touwtechniek, in stukken moet afgebroken worden


Het uitgrezen van boomwortels

Na het vellen van een boom blijft er steeds een stronk of stobbe over in de bodem. Dikwijls is het nuttig om de stronken (stobben) te laten uitfrezen. Hier zijn verschillende redenen voor (plaats maken voor het aanplanten van een nieuwe boom, aanplanten van perken,niet achterlaten voedingsbodem voor parasitaire schimmels, …)